Törnsångarens förskola öppnar igen

Publicerad: 12 februari 2021, kl. 8:58

Förskolan Törnsångaren öppnar igen för verksamhet måndagen den 15 februari. Kvälls-, natt- och helgverksamheten Nattugglan är igång sedan tidigare. Beslutet har fattats av skolchefen sedan smittspridningen av covid-19 minskat och personalen på Törnsångaren är på väg tillbaka i tjänst.

Försök minimera smittspridningen

Det är viktigt att vi alla tar ett fortsatt samhällsansvar för att minimera eventuell smittspridning. Alla måste hålla i och hålla ut.

Om du är hemma och har barn inom allmän förskola (15 timmar avgiftsfri förskola för barn från 3 års ålder) ber vi dig noga överväga att fortsatt hålla ditt/dina barn hemma för att minska smittspridningen och avlasta förskolans personal.

Det här gäller för barnomsorgsavgiften

Krisledningsnämnden har beslutat att en avgiftsreducering görs på barnomsorgsavgiften från och med dag 6 under nedstängningen, för de vårdnadshavare som inte har erbjudits att lämna sina barn.

För övriga vårdnadshavare som har erbjudits att lämna sina barn, utgår ingen reducering.

Förändringarna av avgiften sker per automatik och korrigeras på mars månadsfaktura.

Sidan senast uppdaterad: den 12 februari 2021
Kommentera image/svg+xml Skriv ut