Omsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet – vad gäller?

Publicerad: 6 april 2020, kl. 10:53

I nuläget är det inte aktuellt att stänga förskolor och skolor enligt Folkhälsomyndighetens bedömning. Om det framöver blir så att regeringen eller huvudmannen fattar ett beslut om en stängning av förskolor och skolor har barn som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet rätt att få omsorg. Kommunen håller på att förbereda rutiner hur detta ska gå till och vårdnadshavare kommer att få detaljerad information framöver.

Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida

 

Sidan senast uppdaterad: den 6 april 2020
Kommentera image/svg+xml Skriv ut