Så här jobbar vi just nu för att stötta näringslivet

Publicerad: 22 mars 2020, kl. 18:26

Effekterna av coronaviruset covid-19 slår hårt mot företagen, alla berörs på något sätt, vissa betydligt mer än andra, i vart fall på kort sikt.

 • Mycket handlar om löpande kommunikation med våra företag.
  Företagsbesök mixas med telefonsamtal och mailväxling och vi använder våra kanaler, hemsida, digitalt nyhetsbrev och Facebook för att nå ut på bred front. Våra nyhetsbrev skickas numera ut nära på veckovis.

 • Ett inslag vi nu växlat upp är information och utvecklat samspel kopplat till handel och upplevelser. Mycket information läggs nu lägg upp på hemsida samt i nyhetsbrev och på FB. Ett alltmer aktivt arbete pågår med handlare kring uppmaning/ kampanj att handla mer och stötta lokalt och Facebook-sidan Handla i Bromölla får allt större genomslag.

 • En viktig del i arbetet är att hålla just hemsidan uppdaterad, inte minst med bra länksamling till regionala och nationell aktörer.

 • Vi arbetar på att samordna en lokal företagsakut där mängder av parter och kontaktpersoner samspelar för att kunna bistå företagen på bästa sätt.

 • En Ekonomilots lanserats i vecka 22 där företagare kan erbjudas lokal, kostnadsfri och konfidentiell ekonomisk rådgivning. En insats vi samordnar och där partners finns i form av NyföretagarCentrum Bromölla,  Ivetofta sparbank och redovisningsbyråerna AndCo och Ristovski/ Lindberg. Fyra timmars rådgivning/ vecka erbjuds och bokning av tid sker digitalt.
   
 • Lokal företagsservice och lots, vi rustar oss ännu mer i vårt servicetänk genom att vara pålästa, snabba och framförallt tillgängliga. Vi samordnar och samverkar internt med mål om att upprätta snabbast möjliga flöden. Tveka inte att kontakta oss!

 • Tillgänglighet är viktigt, vi finns där för företagen och har ambition om att vara anträffbara på dagtid men också på kvällstid om så efterfrågas.

 • Samordning av kommunens och bolagens sätt att förmedla info och hantera ärenden kopplat till betalning, avgifter och anstånd där individuella prövningar görs. När generella beslut fattas meddelas målgrupp för beslut omgående. Vid frågor om tillstånd och tillsyn, kontakta ansvarig handläggare. Om osäkerhet finns, kontakta näringslivsenheten.

 • Aktiv medverkan i arbetet kring avgiftsfria luncher för kommunens gymnasieelever där SBKF är huvudman. Ett drygt femtontal av kommunens restauranger medverkar med sitt utbud för kommunens drygt 500 gymnasieelever.  Detta koncept sjösattes fredagen den 3 april och har fallit väldigt väl ut

 • Samverkan med blandade parter kring en tjänst som bygger på att kunna erbjuda hjälp till äldre med att göra sina inköp. Arbete pågår…

 • Vi samordnar Skåne Nordosts arbete kopplat till att gemensamt hantera inkommande, betydande, varsel. Möte äger rum mellan kommuner och viktiga aktörer varje tisdag via Skype. Här informerar vi också varandra kring läget i stort i respektive kommun och vi delar med oss av råd och tips.
  Ett bra nätverk.    

Vid allmänna frågor kontakta oss på näringslivsenheten
Per-Anders Green 0709-17 12 72, per-anders.green@bromolla.se
Maria Block 0709-17 12 88, maria.block@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 20 maj 2020
Kommentera image/svg+xml Skriv ut