Medborgarundersökningen startar

Medborgarundersökningen startar

Publicerad: 23 augusti 2021, kl. 14:33

1200 slumpmässigt utvalda Bromöllabor kan nu lämna sina åsikter om Bromölla kommun i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. SCB betygsätter tre områden i undersökningen:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Hur medborgarna uppfattar kommunens service
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Nyheter

  • Den övre åldersgränsen har tagits bort helt och det innebär att även personer över 84 år kan delta
  • Nya frågor i undersökningen handlar om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet.

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

Undersökningen är en enkät som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går också att få pappersenkäten på arabiska.

  • Pappersenkäten ska skickas in senast den 28 oktober 2021
  • Webbenkäten pågår till den 3 november 2021

Resultaten presenteras i december. 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år. Bromölla kommun deltar vartannat år och var med senast 2019.

Mer information hos SCB

Sidan senast uppdaterad: den 7 oktober 2021
Kommentera image/svg+xml Skriv ut