Linda ansvarar för patienternas säkerhet

Linda ansvarar för patienternas säkerhet

Publicerad: 2 september 2020, kl. 15:44

Varje dag på jobbet är en utmaning för Linda Mattsson. Som medicinskt ansvarig sjuksköterska är hon toppen på kontrollpyramiden som ska garantera att människor som får hälso- och sjukvård i vår kommun mår bra och får god kvalitet på sin vård. Under pandemin har hon improviserat och jobbat långt utanför normala ramar för att hjälpa till att begränsa smittspridningen.

Kommunen är ansvarig för hälso- och sjukvården inom vissa områden, till exempel vid medicinska insatser i hemtjänsten och på våra särskilda boenden. I Bromölla är Linda Mattsson medicinskt ansvarig sjuksköterska, populärt förkortat MAS. Hon övervakar att allt går rätt till.

Nya uppgifter tillkom

Jobbet innebär medicinskt ansvar för patientsäkerhet, att skapa säkra rutiner för läkarkontakter och läkemedelshantering och att stötta chefer och personal. Under pandemin växte också uppgifterna.

–Det var väldigt mycket som ändrades för oss inom stöd och omsorg på kort tid. Varje vecka kom nya rutiner som behövde kommuniceras ut till de olika verksamheterna. Det ledde till förändrade arbetssätt och så kom nya frågor som måste besvaras, minns Linda.

Skyddsutrustning saknades

Det blev snabbt brist på skyddsutrustning i kommunen då ordinarie leverantörer inte kunde leverera.
–Jag fick ta över ansvaret för att beställa skyddsutrustning och säkerställa kvaliteten. Till en början kontrollerade jag varenda leverans som kom, säger Linda.

I uppgiften som MAS är det ytterst hennes ansvar att se till att varje enskild
patient får en god och säker vård. Det kräver insatser från all omsorgspersonal, en grupp Linda är stolt över att tillhöra.

–Vi har lyckats bra med smittbegränsningen. Att vi införde besöksstopp tidigt på våra boenden kan vara en av framgångsfaktorerna. Det har accepterats och omsorgspersonalen jobbar fantastiskt bra med alla vardagsåtgärder.

Covid även i höst

–Under hösten gäller det att återigen påminna alla om grundreglerna, att hålla avstånd och att stanna hemma vid symtom, berättar Linda.

För henne själv har våren och sommaren varit omtumlande. Men hon hittar vila också.

–Jag bor på landet och har djur runt mig, ibland åker familjen iväg med båten och sitter på klipporna. Man måste samla egen energi för att hålla, säger Linda Mattsson.

Läs mer om funktionen MAS.

Sidan senast uppdaterad: den 2 september 2020
Kommentera image/svg+xml Skriv ut