Ledningsbyte längs Storgatan

Publicerad: 15 oktober 2020, kl. 8:38

Ett större VA-arbete längs Storgatan i Bromölla börjar den 19 oktober och pågår under några veckor framåt.
Det är Skåne Blekinge Vattentjänst, SBVT, som byter ut och förnyar vattenledningar från Folketshusgatan till Möllestigen.

Begränsad framkomlighet

Arbetet innebär tidvis begränsad framkomlighet vid korsningar längs Storgatan. I övrigt ska körbanor och cykelvägar i huvudsak vara framkomliga. Under byggtiden kommer oljud och blinkande varningslampor också att förekomma.


Vattentillgången påverkas

Vid omkopplingar av vattenledningar kommer vattnet att stängas av i kortare perioder. Berörda fastighetsägare meddelas via sms.
Efter avstängningen kan vattnet vara missfärgat. Det är ofarligt och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. Om du drabbas ska du spola i kallvattenkranarna under 20-30 minuter.

Frågor om arbetet

Kontakta kundtjänsten hos Skåne Blekinge Vattentjänst AB
010-211 97 80 

Korsningarna som berörs

Korsningarna som berörs av VA-arbetet

Sidan senast uppdaterad: den 15 oktober 2020
Kommentera image/svg+xml Skriv ut