Konstaterad covid-19-smitta inom förskolan

Publicerad: 16 juni 2020, kl. 14:43

Bromölla kommun har fått ett konstaterat fall av covid-19-smitta hos en personal inom förskoleverksamheten i Bromölla kommun. Information om smittan bekräftades fredagen den 12 juni. Vårdnadshavare till barn på förskolan informerades samma dag av skolchef Sven Håkansson.

Vårdnadshavare uppmanas att vara särskilt uppmärksamma på barnens hälsotillstånd och symptom som förkylning, feber, torrhosta, huvudvärk, halsont och trötthet. Vid symptom stanna hemma! Vid misstanke om smitta kontakta er vårdcentral eller ring Sjukvårdsrådgivningen på 1177.

Verksamheten kommer att fortgå på vanligt sätt med de anpassningar som Folkhälsomyndighetens restriktioner föreskriver.

Sidan senast uppdaterad: den 18 juni 2020
Kommentera image/svg+xml Skriv ut