Hyresreduktion för företag i särskilt utsatta branscher och som har Bromölla kommun som hyresvärd

Publicerad: 23 april 2020, kl. 10:30

Krisledningsnämnden har fattat beslut om att Bromölla kommun som hyresvärd under vissa förutsättningar ska bevilja hyresreduktion upp till 50 % under perioden april-juni 2020.

Villkor för att få denna rabatt är att hyresgästen i sina räkenskaper visar att den bedrivit en lönsam verksamhet med positivt kassaflöde fram till utbrottet av Covid-19.

Den som vill ansöka om denna rabatt behöver därför via mail till ekonomichef Johan Ohlsson johan.ohlsson@bromolla.se inkomma med uppgifter som styrker att den tidigare lönsamma verksamheten blivit drabbad hårt av pandemin eller de restriktioner som den medfört. Skriv en kort beskrivande text om hur verksamheten drabbats och hur en hyresreduktion under perioden kan hjälpa samt bifoga räkenskapsutdrag som visar att verksamheten var lönsam tidigare. Det kan handla om en resultat- och balansräkning per 29 feb 2020 eller per 31 dec 2019. Det får gärna vara en årsredovisning om den är klar eller något annat som styrker att verksamheten egentligen är lönsam och kommer att gå bra igen efter att pandemin klingat av.

Därefter kommer ett beslut i frågan att fattas så snart som möjligt, eventuellt efter begäran om kompletterande underlag.

Sidan senast uppdaterad: den 23 april 2020
Kommentera image/svg+xml Skriv ut