Gallring ökar sikten i Valje

Gallring ökar sikten i Valje

Publicerad: 13 januari 2021, kl. 16:25

Den här veckan gallrar kommunen i ett parkområde utmed Östersjövägen, som gränsar mot Strandviksområdet. Vi tar bort sly i stengärden och i områdets ytterkanter. De större träden, bland annat poppel och al, kommer att behållas.

Personal från Strandängen och Kommunteknik utför arbetet tillsammans. Flera vädertyper har passerat under arbetets gång.

– Den här ytan klipps ett par gånger per år. Vi har fått många synpunkter på att det behövdes snyggas upp här. Nu samlar vi riset i högar och senare under våren kommer det att bli bränsleflis, säger parkingenjör Christer Björk.

 

 

Sidan senast uppdaterad: den 13 januari 2021
Kommentera image/svg+xml Skriv ut