Föreningsvänligaste kommun

Publicerad: 28 oktober 2019, kl. 12:15

Sveriges föreningsvänligaste kommun 2019

Vi uppmanar Sveriges kommuner och det lokala föreningslivet att nominera den som är Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2019. Priset tilldelas den kommun som har goda villkor att verka i och som inser att det ideella föreningslivet är delaktigt, självständigt, respekterat och präglas av positiv kontakt. Den föreningsvänligaste kommunen kan få pris flera gånger i följd.

Priset ”Gyllene koppen” delas ut årligen

Så här går det till
De som nominerar sänder in sitt förslag eller nomineringsunderlag senast den 13 december.

Vad är viktigt i nomineringsunderlage?

Kommunen eller det lokala föreningslivet utgår från de ledord som nedan presenteras i sitt nomineringsunderlag. Utifrån ledorden är det fritt att beskriva och bevisa hur väl kommunen verkar enligt ledorden. Det finns ingen förbestämd mall.

Ange er kontaktperson om vi behöver begära in kompletterande faktauppgifter.

Ledord som är avgörande

• Självständighet

• Respekt

• Delaktighet i strategier

• Goda villkor att verka

Tillägg som kan vara avgörande

Beskriv även i er nominering om kommunen verkar för och med ungdomssatsning/ar inom föreningslivet. Oavsett om ni är en kommun eller ett lokalt föreningsliv som nominerar, så kan detta vara en tilläggsupplysning som blir avgörande. Med ungdom menar vi 13-25 år.

Vi ser fram emot er nominering!

Sveriges Föreningar välkomnar kommuner i Sverige och det lokala föreningslivet att nominera sig till förmodligen den finaste utmärkelsen man som kommun kan få – den gyllene koppen. Alla vill leva, bo och verka i den föreningsvänligaste kommun.

Mejla er nominering till nominera@sverigesforeningar.se
Hänvisningar görs bäst med länkhänvisning, istället för stora och tunga bifogade filer.

Frågor mejlas till info@sverigesforeningar.se

Sidan senast uppdaterad: den 28 oktober 2019
Kommentera image/svg+xml Skriv ut