Förebyggandeteamet känner barn och ungdomar

Förebyggandeteamet känner barn och ungdomar

Publicerad: 26 augusti 2022, kl. 11:21

Deltagarna i förebyggandeteamet, på plats utanför Tunnan.

Stämningen är hög på fritidsgården Tunnan när kommunens förebyggandeteam har månadsmöte. Medlemmarna är personer som dagligen träffar barn och ungdomar på olika arenor och de jobbar tillsammans för ökad trygghet.

Teamet innehåller skolkuratorer, socialpedagoger, centrala närvaroteamet och Tunnans egen personal som representerar fältgruppen, det kommunala aktivitetsansvaret och fritidsledarna. Tillsammans har de en helhetskunskap om läget i skolorna, på fritidsgården och på många platser där yngre människor vistas efter skolan. Vid förebyggandeteamets möten är lägesbilden i fokus.

Förebyggandeteamet är en viktig kugge i kommunens trygghetsarbete, men deras insatser syns sällan för utomstående. Gruppen har till exempel regelbundna träffar med klasser i årskurs 5-8.

– I femman pratar vi om våld, sexorna får information inför högstadiet. I sjuan visar vi fritidsgården och frågar om önskemål. Planeringen för åttorna pågår just nu, säger fritidsledaren Jenny Ahlgren.

Jenny håller i mötet och representerar också fältgruppen och det kommunala aktivitetsansvaret. Genom sitt arbete skapar förebyggandeteamet en god relation med barn och ungdomar och är trygga vuxna.

– Vi tar pulsen på hur ungdomarna har det och jobbar därefter. Vi måste vara flexibla, säger Madeleine Holmquist, kurator på Humleskolan.

Även om medlemmarna har olika typer av arbeten så besöker de varandras arenor och hjälps också åt även efter skoltid.

– Ibland går det att utöka fältgruppen med fler personer vid riskhelger. Då kan vi vara ute mer och tryggheten ökar genom att ungdomarna redan känner oss, säger Jenny Ahlgren.

Sidan senast uppdaterad: den 26 augusti 2022
Kommentera image/svg+xml Skriv ut