Fler än 50 deltagare möjligt på serveringar

Publicerad: 12 oktober 2020, kl. 8:13

Restauranger, caféer och liknande serveringsställen kan nu genomföra arrangemang med fler än 50 deltagare. Förändringen gäller sedan den 8 oktober. Det är alltid anordnarens ansvar att ta reda på om ett visst arrangemang omfattas av deltagarbegränsning eller inte. Det är också varje anordnares ansvar att se till att bibehålla de vanliga försiktighetsåtgärderna som gäller avstånd, tillgång till tvål och vatten och liknande.

Lagar och konsekvenser

  • Undantaget från deltagarantalet gäller serveringsställen som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
  • Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader

Information till arrangörer

Vad är ett serveringställe? - läs mer på polisens webb

Folhälsomyndighetens information om riskbedömning

Sidan senast uppdaterad: den 12 oktober 2020
Kommentera image/svg+xml Skriv ut