Eldningsförbud i nordöstra Skåne

Eldningsförbud i nordöstra Skåne

Publicerad: 18 juni 2021, kl. 7:00

Från och med den 10 juni 2021 råder förbud mot eldning och grillning i skog och mark i Bromölla och de övriga kommunerna i nordöstra Skåne. Det är den senaste tidens höga temperaturer och brist på nederbörd som fått räddningscheferna att fatta beslutet. 

Förbudet omfattar Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner.

Förbudet gäller mot viss typ av eldning utomhus. Förbudet omfattar bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) såsom eldning, grillning och matlagning.

Förbudet omfattar inte eldning vid iordningställda platser utformade så att möjligheten till spridning är låg.

Utomhus betyder

  • Skog 
  • Mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen.

Förbudet gäller tillsvidare, även om det kommer regn lokalt. Det krävs ett särskilt beslut för att upphäva förbudet.  

Det är förbjudet att

  • Elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen i skog och mark annat än på iordningsställda platser. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, gräs, ris och grenar.

Det är tillåtet att grilla

  • Du får grilla som vanligt på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken eller genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger, campingar och liknande näringsverksamheter inom eget verksamhetsområde.

  • Grillning är också tillåten vid fasta iordningsställda grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen. Engångsgrillar utgör INTE en fast iordningsställd grillplats och är inte tillåtna.

  • Trangiakök och andra friluftskök som drivs med vätska eller gas får användas om risken för värme- och eldspridning till omgivningen är låg.

Kan man röka utomhus under eldningsförbud?

  • Ja, det är tillåtet. Att röka utomhus i skog och mark kan ett eldningsförbud inte förbjuda. Men glöden från en cigarett eller fimp som inte är släckt kan starta en brand. Släck alltid fimpar ordentligt och släng dem aldrig direkt på marken utan i burk eller motsvarande

Vad händer om jag bryter mot förbudet?

  • Då gör du dig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Som skyldig till brottet kan du dömas till böter

Mer information om eldningsförbud

Läs räddningschefens föreskrift

Om eldningsförbud i övriga landet

Eldningsförbud Din säkerhet

Sidan senast uppdaterad: den 18 juni 2021
Kommentera image/svg+xml Skriv ut