Coronavirus covid-19

Publicerad: 24 mars 2020, kl. 13:25

Bromölla kommuns följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hanteringen av coronavirus. Kommunen arbetar kontinuerligt med att göra riskanalyser och ta fram handlingsplaner för att kunna minska påverkan på samhällsviktiga verksamheter och ha uthållighet över tid.

Bromölla kommun följer noga och kontinuerligt den information som kommer från Folkhälsomyndigheten, som i sin tur informeras av World Health Organization (WHO).

Information om förändringar i Bromölla kommuns verksamheter

Här publicerar vi löpande information med anknytning till corona-viruset

Ring 113 13 för allmänna frågor

Ring det nationella informationsnumret 113 13 för allmänna frågor om covid-19. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Länklista för mer information

Folkhälsomyndigheten - frågor och svar

Folkhälsomyndigheten – information skola och förskola

Folkhälsomyndigheten - information till arrangörer av evenemang

krisinformation.se - samlad information från ansvariga myndigheter

1177.se Vårdguiden - information och kontaktvägar vid misstanke om smitta

Region Skånes självtest av coronavirus/covid-19

Region Skåne

Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap (MSB)

Länsstyrelsen Skåne

Skolverket

Försäkringskassan

Arbetsmiljöverket

Skånetrafiken

Trafikverket

Öresundsbron

Sweden abroad

Utrikesdepartementet (UD)

Information hos Svenskt näringsliv för dig som är företagare

Information på olika språk om hur du kan skydda dig och andra från smitta

Teckenspråkstolkad information
Teckenspråkstolkad information om covid-19

Information in English
You can find information in English and frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website

Sidan senast uppdaterad: den 25 maj 2020
Kommentera image/svg+xml Skriv ut