Buss- och tågkort för gymnasieelever

Publicerad: 10 juli 2019, kl. 11:03

Elever som är folkbokförda i Bromölla kommun och som ska gå på kommunal skola i Kristianstad eller Olofström (ej Klaragymnasiet) får sina buss/tågkort via skolan. Skånetrafiken skickar kortet hem till eleven. Ansökan lämnas ej till SBKF.

Elever som är folkbokförda i Sölvesborgs kommun och som ska gå på skola i Kristianstad eller Olofström lämnar ansökan till SBKF/Vuxenutbildningen, Tunnbyskolan, Storgatan 69 A, Bromölla. Skånetrafiken skickar kortet hem till eleven. Behöver man även Blekingekort hämtas detta på Tunnbyskolan i Bromölla 12-14 augusti 2019 kl. 07.30-12.00, 12.30-16.00.

Elever som är folkbokförda i Bromölla eller Sölvesborg och som ska gå på annan skola än ovan nämnda, lämnar ansökan till SBKF/Vuxenutbildningen, Tunnbyskolan, Storgatan 69 A, Bromölla. Skånetrafiken skickar kortet hem till eleven. Behöver man även Blekingekort hämtas detta på Tunnbyskolan 12-14 augusti 2019 kl. 7.30-12, 12.30-16.

Elever som är folkbokförda i Bromölla eller Sölvesborg och som ska gå gymnasieskola i Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby får sina buss/tågkort via skolan. Ansökan lämnas ej till SBKF.

Eleven behåller Skånetrafikens kort inför varje läsår. Vid behov av nytt kort debiteras eleven 300 kr.

Ansökan om nytt kort (både Skånetrafikens och Blekingetrafikens) görs hos den skola man fick kortet ifrån eller hos SBKF om man fick kortet därifrån.

Ansökningsblanketter för erhållande av kontant resetillägg och inackorderingsbidrag rekvireras hos Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund, Vuxenutbildningen, Storgatan 69 A, 295 35 Bromölla, handläggare Camilla Johansson, 0456-82 27 53, camilla.johansson@sbkf.se.

Sidan senast uppdaterad: den 10 juli 2019
Kommentera Skriv ut