Besökförbud på särskilda boenden och korttidsboenden

Publicerad: 13 mars 2020, kl. 13:12

Bromölla kommun har tidigare uppmanat besökare att avstå från besök på kommunens särskilda boenden och korttidsboenden om man känner sig sjuk eller har förkylningssymtom, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Fredag 13 mars ändrades vår avrådan till ett besöksstopp.

Onsdag 1 april införs besöksförbud

Regeringen har fattat beslut om ny förordning ”om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19”.

Det innebär att det inte längre är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som bor på kommunens särskilda boenden eller korttidsboenden. Eventuella undantag bedöms av verksamhetsansvarig utifrån den enskildes tillstånd eller andra särskilda omständigheter.

Äldre personer på våra särskilda boenden samt våra korttidsboenden kan vara mer känsliga för infektioner än andra. Det är därför mycket viktigt att de inte utsätts för smittorisker.

Vi arbetar kontinuerligt och aktivt med förebyggande åtgärder för att skydda utsatta grupper med nedsatt hälsotillstånd som vistas på våra boenden. Beslutet gällande besöksförbud gäller tills vidare. Vid eventuella frågor kontakta personalen.

TACK FÖR VISAD HÄNSYN!

Sidan senast uppdaterad: den 1 april 2020
Kommentera image/svg+xml Skriv ut