Beslut om extra föreningsbidrag med anledning av pandemi Covid-19

Publicerad: 26 juni 2020, kl. 16:13

Med anledning av Covid-19´s påverkan på föreningslivet har kommunstyrelsen beslutat att föreningar kan lämna in en ansökan om bidrag. Skriftlig redovisning av ekonomi (resultat och balansräkning) samt vilka åtgärder som hittills vidtagits för att dämpa de ekonomiskt negativa effekterna för föreningen ska bifogas.

Ansökan skickas till kommunstyrelsen@bromolla.se senast 1 augusti.

 

Sidan senast uppdaterad: den 26 juni 2020
Kommentera image/svg+xml Skriv ut