Anställd avskedas

Publicerad: 3 november 2022, kl. 22:20

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade på sammanträdet den 3 november att den anställde inom Utbildningsverksamheten som sedan tidigare är arbetsbefriad från sin tjänst, efter anklagelser om sexuella trakasserier, ska avskedas från sin anställning.

Sidan senast uppdaterad: den 3 november 2022
Kommentera image/svg+xml Skriv ut