Vägbommar

Fler vägbommar för ökad trafiksäkehet

Publicerad: 4 oktober 2019, kl. 11:26

Under oktober och november pågår arbete med att byta ut och sätta upp fler vägbommar/bilspärrar på cykelvägar i centrala Bromölla. Arbete pågår på områdena öster om Tians väg i riktning söderut mot järnvägsstationen.

Bommarna ger ökad trafiksäkerhet genom att de förhindrar biltrafik på cykelvägarna och även genom att cyklister förhindras att köra rakt ut på trafikerade gator.

Sidan senast uppdaterad: den 4 oktober 2019
Kommentera image/svg+xml Skriv ut