Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Livsmiljö och attraktionskraft

 

Livslångt lärande

 • Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som nått minst målen E i alla ämnen i grundskolan ska procentuellt årligen öka i jämförelse med föregående år.
  Årlig utvärdering.

Hållbar tillväxt

 • Befolkningen i kommunen ska öka med minst 2 procent under mandatperioden.
  Utvärdering/mätning vart fjärde år. Rapportering årligen.
 • Människors inställning till att leva och bo i Bromölla kommun ska utvecklas i positiv
  riktning under mandatperioden.
  Attitydmätning vartannat år genom medborgarundersökningen.

Sund ekonomi

 • Bromölla kommun ska ha en ekonomisk hållbar utveckling med förbättrad ekonomi under mandatperioden med oförändrad eller sänkt skattesats.
  Årlig utvärdering.

Samhällsengagemang och inflytande

 

Delaktighet

 • Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga ska öka enligt nöjd
  regionindex i medborgarundersökningen.
  Mätning vartannat år genom medborgarundersökningen.
 • I Bromölla kommun står medborgarnas behov i fokus och formar verksamheterna. Andelen nöjda medborgare ska öka under mandatperioden.
  Mätning vartannat år med utgångspunkt i våra verksamheters syften.

Påverkansmöjlighet / öppenhet

 • Valdeltagandet vid allmänna val bland unga upp till 25 år ska öka.
  Mätning efter genomförda allmänna val.
 • Medborgarnas syn på möjligheten att kunna påverka politiken mellan valen ska öka hos både män och kvinnor vid varje mätning under mandatperioden.
  Mätning vartannat år genom medborgarundersökningen.
Sidan senast uppdaterad: den 20 april 2016