Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Sammanträdestider

Här visas 2024 års sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott samt nämnderna i Bromölla kommun.

Kommunfullmäktige (kl. 19)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
  12 18 8, 29 27 17
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
    16 28 25 16


Kommunstyrelsen 
(kl. 9)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
24 21, 28, 29 13, 27  10 7, 29 19
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
  28   9 6, 27  

KS 28 februari kl. 9-16 Presentation av verksamhetsberättelser och budgetdag samt 29 februari kl. 9-12 budgetdag
KS 27 mars kl. 9-12 Endast årsredovisning plus ekonomisk rapport för februari
KS 7 maj och 9 oktober Ordinarie sammanträde kl. 9-14, koncernträff kl. 14-16


Allmänt utskott 
(kl. 9)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
17, 31 14 6, 26 17 15 5
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
  15 4, 18 2, 15, 30 13 4


Samhällsbyggnadsutskott 
(kl. 8.30)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
30 26 26 (kl. 13) 23 21 18
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
  20 24 22 19 17


Vård- och omsorgsutskott 
(kl. 13.15)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
17 8, 29 27 25 16 4 (kl. 9)
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
  15 26 24 14 12


Utbildning-, kultur- och familjeutskott 
(kl. 13.00)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
23 6, 20 5, 19 2, 16, 30 (kl. 9) 14 (inställt), 28 13, 25
Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
  20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10


Myndighetsnämnd 
(kl. 14)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
24 21 20 24 22 26
Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
  21 25 23 20 11


Överförmyndarnämnd 
(kl. 14)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj Juni
  29     23  
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
    26   28  
Sidan senast uppdaterad: den 24 juni 2024