Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Mötestider

Här visas 2021 års mötestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott samt nämnderna i Bromölla kommun.

Kommunfullmäktige (kl. 19)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
   8 29 26 31  14
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
    20 25 29  13


Kommunstyrelsen 
(kl. 9)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
20    3***, 31*  14** 12, 26  
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
  25   6  10***, 24  
* Bokslutsberedning kl 9-12,  ord. sammanträde kl 13
** Budgetdag kl 13
*** Ord. sammanträde kl 9-14, koncernledningsträff kl 14-16


Allmänt utskott 
(kl. 9)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
13, 27 17 11 (torsdag), 24 14, 28 11 (tisdag) 2
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
  18 1, 22 13, 27 17 8


Samhällsbyggnadsutskott 
(kl. 9)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
26  16 16 13  18 15
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
   17 20 19 16  7


Individutskott 
(kl. 13)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
  17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7


Omsorgs- och ungdomsutskott
(kl. 13.30)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
27  17  24  28 19 16
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
  18 22 27 17 15


Myndighetsnämnd 
(kl. 14)
Möteslokal: Sessionssalen

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
20 17 25  21 20 15
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
   19 23 19  18  16


Överförmyndarnämnd 
(kl. 14)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
   25     20  
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
     30    25  
Sidan senast uppdaterad: den 31 augusti 2021