Kommentera Skriv ut

Mötestider

Här visas 2018 års mötestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott samt nämnderna i Bromölla kommun.

Kommunfullmäktige (kl. 19)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
   12  26  23  28  18
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
     24 29  26 (kl. 17)  17


Kommunstyrelsen 
(kl. 9)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
24    7*, 21**  4***  9, 30  
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
   29    10  7***, 28  
* Bokslutsberedning kl 9-12,  ord. sammanträde kl 13
** Budgetdag kl 13
*** Ord. sammanträde kl 9-14, koncernledningsträff kl 14-16


Allmänt utskott 
(kl. 9)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
10, 31 15 8, 21  11, 25 16 12 (kl. 13)
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
  15 5, 26 11, 24 14 5


Samhällsbyggnadsutskott 
(kl. 9)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
9  20  20 17  15  12
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
   14 (kl. 13) 18  17 13  11


Omsorgsutskott 
(kl. 8.30)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
 16, 30  13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
   14, 28 11, 25 9, 23  6, 20  4


Utskottet för utbildning, kultur och fritid 
(kl. 9)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
 17  14  14  18  16 (kl. 13) 20
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
   15 (kl. 13)  19 17 (kl. 13) 21 12


Myndighetsnämnd 
(kl. 14)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
 17  21  21  18  16 20
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
   22 19 17  14  12


Överförmyndarnämnd 
(kl. 15)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
   15      17  
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
     27    15  
Sidan senast uppdaterad: den 1 november 2018