Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Mötestider

Här visas 2022 års mötestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott samt nämnderna i Bromölla kommun.

Kommunfullmäktige (kl. 19)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
   7 14 11 16  13
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
    19 24 28  12


Kommunstyrelsen 
(kl. 9)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
19 23  23*  21**,27 25*** 15
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
  31   5***, 26  23  
* Bokslutsberedning kl 9-12,  ord. sammanträde kl 13
** Budgetdag kl 9-16
*** Ord. sammanträde kl 9-14, koncernledningsträff kl 14-16


Allmänt utskott 
(kl. 9)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
26 9 2, 16 6 4, 18 8 (13.00)
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
  17 7, 28 19 9 7


Samhällsbyggnadsutskott 
(kl. 9)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
   1 1 5  3, 31  
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
   16 6 4 8  6


Individutskott 
(kl. 13)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
18 1, 15 1, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
  16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20


Omsorgs- och ungdomsutskott
(kl. 13.00)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
26  24  16  13 11 1
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
  17 21 19 9 7


Myndighetsnämnd 
(kl. 14)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
20 17 24  20 19 16
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
   18 22 20  17  15


Överförmyndarnämnd 
(kl. 14)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj Juni
   24     19  
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
     29    24  
Sidan senast uppdaterad: den 20 maj 2022