Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Mötestider

Här visas 2019 års mötestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott samt nämnderna i Bromölla kommun.

Kommunfullmäktige (kl. 19)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
   11  25  29 20  17
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
    30 28  25  16 (kl. 18)


Kommunstyrelsen 
(kl. 9)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
9    7*, 20**  10*** 2, 28  
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
     4 9  6***, 27  
* Bokslutsberedning kl 9-12,  ord. sammanträde kl 13
** Budgetdag kl 13
*** Ord. sammanträde kl 9-14, koncernledningsträff kl 14-16


Allmänt utskott 
(kl. 9)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
30 20 13, 27  11, 25 15 12
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
  21 11, 25 10, 23 13 4


Samhällsbyggnadsutskott 
(kl. 9)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
29  19 (kl. 13)  19 16  14  11
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
   20 17 15 12  10


Individutskott 
(kl. 8.30)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
22 5, 19 5, 19 (kl. 13) 2, 23 7, 21 4, 18
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
   13, 27 10, 24 8, 22 5, 19  3, 17


Omsorgs- och ungdomsutskott
(kl. 13)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
 23  13  13  17  15 12
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
   21  18 16 13 11


Myndighetsnämnd 
(kl. 14)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
 16 13  20  17  15 19
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
   21 18 16  13  11


Överförmyndarnämnd 
(kl. 14)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
   14      16  
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
     26    14  
Sidan senast uppdaterad: den 6 december 2019