Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Mötestider

Här visas 2020 års mötestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott samt nämnderna i Bromölla kommun.

Kommunfullmäktige (kl. 19)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
   10  30 27 25  15
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
    28 26 30  14


Kommunstyrelsen 
(kl. 9)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
22    11*, 18**  8*** 7, 27  
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
     9 7  11***, 25  
* Bokslutsberedning kl 9-12,  ord. sammanträde kl 13
** Budgetdag kl 13
*** Ord. sammanträde kl 9-14, koncernledningsträff kl 14-16


Allmänt utskott 
(kl. 9)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
15, 30 12, 26 12, 25 7, 22 13 10
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
  26 10, 23 14, 28 12 2


Samhällsbyggnadsutskott 
(kl. 9)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
28  25 24 21  19 16
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
   25 22 20 17  16


Individutskott 
(kl. 13)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
21 4, 18 2, 17, 31 14, 28(kl.0830) 12, 26(kl.0830) 9, 24
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
  18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 15


Omsorgs- och ungdomsutskott
(kl. 13.30)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
29  19  19  15 20 17
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
  19 16 21 18 16


Myndighetsnämnd 
(kl. 14)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
22 19 25  15 20 17
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
   19 23 21  18  16


Överförmyndarnämnd 
(kl. 14)

 Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni
   20      14  
 Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
     24    19  
Sidan senast uppdaterad: den 27 februari 2020