Kommentera Skriv ut
Byaträff Valje/Edenryd 2016

Byaträff Valje/Edenryd 2016

Torsdagen den 26 april var det Valje och Edenryds tur att ha byaträff. Ca 45 personer, boende, politiker, polisen och tjänstemän var i Stärkan i Edenryd denna kväll.

Årets byaträffar präglas i år av temat Trivsel och trygghet och utifrån temat ville politikerna få in medborgarnas synpunkter på hur Gualöv och Nymölla ska kännas tryggare att bo och leva i. Nytt för i år är också att kommunpolisen Mats Hadartz är med på varje träff och informerar om grannsamverkan och hur brottsstatistiken har sett ut i respektive by de senaste åren. 

Innehållet på årets post-it-lappar:

 • Trafikspegel vid Petters Backe. Skymd sikt och mycket trafik, utfart till gamla E22:an
 • Asfaltering önskas av hela grusvägen från Valje strandkrog ner till Valje badplats. Asfaltera hela sträckan runt staketet som omger de nya vita husen. Nu är gångbanan farlig. 
 • Vi saknar vägskylt med Vibergs väg. 
 • Valje badplats - Vi boende önskar att skylten med bl.a. campingförbud ska flyttas upp mot gränsen till de nya vita husen. Ordna markerade p-platser vid sidan om gamla skolan för besökare till bl.a. badet och sätt upp skylt med P-förbud vid grönområdena. 
 • Norrevångsvägen - Fastighetsägarna längs med vägen har ansökt om 50 km/h, nuvarande 70 km/h. Länsstyrelsen avslog begäran. Polisen uttalade sig och tyckte det var ok med 70 km/h. Vi var mycket besvikna. Det var 7 små barn längs vägen och deras skolväg är mycket otrygg. Hoppas kommunen kan påverka till 40 km/h.
 • Cykelbanan längs med Östersjövägen - ojämn asfaltering, efter vintern blir cykelbanan grusig, cyklister väljer vägen, gropig. 
 • Farthinder på Östersjövägen. Invånarna är positiva till nuvarande hinder, men vi är otrygga vid möte då många inte tar hänsyn till skyltningen. 
 • Cykelbanan är smal vid nedfarten till Tomsabo. 
 • Badbryggan i vattnet 1 maj. 
 • Valje busshållplat - grönytan ser bedrövlig ut. Buskar växter vilt - skymmer utsikt. 
 • Naturmarken mellan Vikings väg och Edenryds båthamn igenväxt - skulle bli en naturpark. 
 • Standard gator, hål på hål, söndergrävt ut med Östersjövägen och i Valje. 
 • Ebbes åker? Skapar en negativ bild för besökare. Camping, är det tillåtet mellan de nya husen och badet?
 • Trafiken - hög hastighet och buskörning i Valje. 
 • Bättre - mindre lastbilar.
 • Rädd för inbrott längs vägen.
 • Mycket ungdomar på vägen - busskuren i Valje.
 • Åkeriet - skamfläck.
 • Fin strand.
 • Kollektivtrafiken sämre. 
 • Hur ligger det till med hemlösheten?
 • Dåliga kommunikationer, ringbuss, egen järnvägsstation. 
 • Synka bussen från SBG så att den går lite tidigare så bussen inte missar tåget. Busstider ej synkade. 
 • Hastighet på Sölvesborgsvägen förbi skolbusshållplats. Många fortkörare. 
 • Cykelvägen går ut i vägbanan 3-5 ggr mellan Valje-Edenryd. Osäker/otrygg väg. 
 • Eftersatt underhåll på lekplatser. 
 • Röja så att fler har mer sjöutsikt. 
 • Sopstationen i Valje ibland stökigt. 
 • GC-väg mellan "Hakasalos" och viadukten otrygg, dålig sikt, "skummisar" har "dejt" vid viadukten på fm. 
 • Boende längs Sölvesborgsvägen upplever att hela sträckan (även cykelvägen) från Blekingegränsen till Bromölla är väldigt skräpig! 
 • Bussförbindelser.
 • Röj mer i hagen öster om Valje Strand. Mkt sly. 
 • Barnen cyklar på landsvägen och äldre halkar på isen på vintern. 
 • Stor jättepöl gc-väg utanför "Blått hus" mittemot XX hus. Norr om Navigeringsvägen. 

Fler bilder finns på vår Facebooksida. 

Sidan senast uppdaterad: den 21 oktober 2016