Kommentera Skriv ut

Överklaga beslut

Som kommuninvånare har man rätt att överklaga ett kommunalt beslut som man inte är nöjd med. Det finns två typer av överklaganden beroende på vilken typ av beslut som överklagas. Det ena är förvaltningsbesvär, det andra laglighetsprövning, tidigare kallat kommunalbesvär.

Alla överklaganden måste vara skriftliga och ska skickas in senast tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens officiella anslagstavla eller kommit den berörda tillhanda. Efter tre veckor har beslutet vunnit laga kraft och kan inte längre överklagas (detta gäller dock ej vissa fall av förvaltningsbesvär).

Kontakt

Johan Hejman
Kommunjurist
0456-82 22 47
(SMS 0709-17 12 47)
johan.hejman@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 12 oktober 2017