Kommentera Skriv ut

Beslut som rör dig själv

Om du vill klaga på ett beslut som rör dig själv kallas det för förvaltningsbesvär.

Om du vill överklaga ett beslut som rör dig personligen, till exempel socialt bistånd eller bygglov, kan du göra förvaltningsbesvär senast tre veckor från det att du fick del av beslutet.

Kommunen är skyldig att upplysa dig om hur du ska göra för att överklaga.

Vid ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och om det är lämpligt.

Kontakt

Johan Hejman
Kommunjurist
0456-82 22 47
(SMS 0709-17 12 47)
johan.hejman@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 12 oktober 2017