Kommentera image/svg+xml Skriv ut

ANDT

ANDT är en förkortning för alkohol, narkotika, doping och tobak. Område är komplext och har stor betydelse för folkhälsan och samhället i stort.

I februari 2016 beslutade regeringen om en förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, den så kallade ANDT-strategin. Den nya strategin avser perioden 2016–2020 och ersätter den första ANDT-strategin som antogs av riksdagen i mars 2011 för perioden 2011–2015.

Utgångspunkt är den nationella strategin för ANDT politiken med det övergripande målet:

Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Detta innebär:

  • En nolltolerans mot narkotika och doping
  • Att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak
  • Att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion, genom att bl. a. minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor.

Kontakt

Ali Fakhro
Ungdomssekreterare
0456-82 23 39
(SMS 0709-17 11 39)
ali.fakhro@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 8 augusti 2019