Kommentera Skriv ut

Utskottet för utbildning, kultur och fritid

Utskottet för utbildning, kultur och fritid är ett av kommunstyrelsens fyra utskott. Ledamöter och ersättare i utskottet utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Här sitter 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

                                                                     

Ledamöter

Ersättare

Elisabeth Stenberg Michalski (S) ordförande Lars Petersson  (S)
Mathias Gerdin (AltBr) vice ordförande Samuel Johansson (V)
Rolf Mårtensson (M) Stefan Sturesson  (M)
Annicka Molldén  (S) Stig Johansson (S)
Andreas Jörgensen (SD) Linda Pilthammar (SD)

 

Utskottet för utbildning, kultur och fritids presidium 

 

 

Kommande möte

Här hittar du föredragningslistan till nästa möte.

Föredragningslista till utskottet för utbildning, kultur och fritids möte den 11 maj (publiceras vecka 18).

Utskottet sammanträder en gång i månaden. Deras möten är inte offentliga men möjlighet finns att ta del av kallelse inför mötet.

Fattade beslut

Här kan du ta del av beslut som fattats på utskottet för utbildning, kultur och fritids möten

Utskottets uppgifter

Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen inom följande områden:

  • Förskola och barnomsorg
  • Fritidshem
  • Grundskola
  • Musikskola
  • Kultur
  • Fritid

Kontakt

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@bromolla.se

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 27 april 2017