Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet är ett av kommunstyrelsens fyra utskott. Ledamöter och ersättare i utskottet utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Här sitter 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare

2019-2022
Ledamöter

Ersättare

 Stig Johansson (S) ordförande  Andreas Ottosson (SD)
 Rolf Mårtensson (M) vice ordförande  Morgan Jonsson (SD)
 Ola Lorentzson (SD)  Lars Petersson (S)
 Marianne Francke (S)  Peter A.W. Svensson (S)
 Bengt Joelsson (C)  Stig Gerdin (Alt)

 

Samhällsbyggnadsutskottets presidium

Stig Johansson (S) ordförande
Rolf Mårtensson (M) vice ordförande
 

Kommande möte

Föredragningslistan till nästa möte hittar du på kommunens anslagstavla

Utskottet sammanträder en gång i månaden. Deras möten är inte offentliga men det finns möjlighet att ta del av kallelsen inför mötet.

Fattade beslut 

Här kan du ta del av beslut som fattats på samhällsbyggnadsutskottets möten

Utskottets uppgifter


Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen inom följande områden:

  • Fysisk planering
  • Infrastruktur och kommunikationer
  • Renhållning
  • Kommunalteknik inkl. fastigheter
  • Räddning och skydd (ej myndighetsfrågor)
  • Miljö- och planering (ej myndighetsfrågor)

Kontakt

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@bromolla.se

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 22 december 2021