Kommentera Skriv ut

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet är ett av kommunstyrelsens fyra utskott. Ledamöter och ersättare i utskottet utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Här sitter 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare

                                                                     

Ledamöter

Ersättare

Stig Johansson (S) ordförande Marianne Francke (S)
Bo-Eje Jönsson (V) vice ordförande Lars Nilsson  (AltBr)
Rolf Mårtensson (M) Stefan Sturesson (M)
Rickard Andersson (S) Berit Lind (S)
Ola Lorentzon (SD) Eric Berntsson (SD)

 

Samhällsbyggnadsutskottets presidium

Bild på Stig Johansson

Stig Johansson (S)
Ordförande

Bild på Bo-Eje Jönsson

Bo-Eje Jönsson (V)
vice ordförande

 

Kommande möte

Här hittar du föredragningslista till samhällsbyggnadsutskottets möte den 12 december

Utskottet sammanträder två gånger i månaden. Deras möten är inte offentliga men det finns möjlighet att ta del av kallelsen inför mötet.

Fattade beslut 

Här kan du ta del av beslut som fattats på samhällsbyggnadsutskottets möten

Utskottets uppgifter


Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen inom följande områden:

  • Fysisk planering
  • Infrastruktur och kommunikationer
  • Renhållning
  • Kommunens fastigheter
  • Gata/park
  • Räddning och skydd (ej myndighetsfrågor)
  • Miljö och planering (ej myndighetsfrågor)

Kontakt

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@bromolla.se

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 8 december 2017