Kommentera Skriv ut

Omsorgsutskottet

Omsorgsutskottet är ett av kommunstyrelsens fyra utskott. Ledamöter och ersättare i utskottet utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Här sitter 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare

                                                                     

Ledamöter

Ersättare

Joakim Engström (MP) ordförande Stefan Sturesson (M)
Berit Lind (S) vice ordförande Rickard Andersson (S)
Mathias Gerdin (Alt) Andreas Ottosson (SD)
Lars Petersson (S) Annicka Molldén (S)
Gudrun Bengtsson (SD) Eric Berntsson (SD)

 

Omsorgsutskottets presidium 

Bild på Berit Lind

Berit Lind (S)
vice ordförande

 

Kommande möte

Föredragningslistan till nästa möte hittar du på kommunens anslagstavla.

Utskottet sammanträder två gånger i månaden. Deras möten är inte offentliga. 

Fattade beslut

Protokollen publiceras inte på grund av att de till största del innehåller sekretesskyddade uppgifter. Vill du ta del av de beslut som ej är sekretesskyddade är du välkommen att kontakta kommunkansliet.

Utskottets uppgifter

Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen inom följande områden:

  • Socialtjänstens ärenden
  • Kommunala hälso- och sjukvården
  • Färdtjänst och riksfärdtjänst
  • Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS

Kontakt

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@bromolla.se

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 13 september 2018