Kommentera Skriv ut

Omsorgs- och ungdomsutskottet

Omsorgs- och ungdomsutskottet är ett av kommunstyrelsens fyra utskott. Ledamöter och ersättare i utskottet utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Här sitter 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

                                                                     

2019-2022 (väljs 2019-01-09)
Ledamöter

Ersättare

   
   
   
   
   

 

Omsorgs- och ungdomsutskottets presidium 

 

 

Kommande möte

Föredragningslistan till nästa möte hittar du på kommunens anslagstavla.

Utskottet sammanträder en gång i månaden. Deras möten är inte offentliga men möjlighet finns att ta del av kallelse inför mötet.

Fattade beslut

Här kan du ta del av beslut som fattats på omsorgs- och ungdomsutskottets möten

Utskottets uppgifter

Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen inom följande områden:

  • Uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd
  • Kommunala hälso- och sjukvården
  • Färdtjänst och riksfärdtjänst
  • Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS (1993:387)
  • Förskola, skolbarnomsorg och övrig barnomsorg
  • Det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna
  • Musikskola
  • Uppdragsutbildning
  • Kultur och fritid

     Individärenden inom verksamhetsområdena stöd och omsorg och utbildning hanteras av  
     individutskottet.

Kontakt

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@bromolla.se

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 15 januari 2019