Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Omsorgs- och ungdomsutskottet

Omsorgs- och ungdomsutskottet är ett av kommunstyrelsens fyra utskott. Ledamöter och ersättare i utskottet utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Här sitter 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

2019-2022
Ledamöter

Ersättare

 Samuel Hammerå (V) ordförande  Filip Persson (SD)
 Sten-Yngve Södergren (M) vice ordförande  Andreas Ottosson (SD)
 Patrik Karlsson (SD)  Kerstin Ilk (S)
 Elisabeth Stenberg Michalski (S)  Mathias Gerdin (Alt)
 Peter L-E Svensson (S)  Stig Johansson (S)

 

Omsorgs- och ungdomsutskottets presidium 

Samuel Hammerå (V) ordförande
Sten-Yngve Södergren (M) vice ordförande

 

Kommande möte

Föredragningslistan till nästa möte hittar du på kommunens anslagstavla.

Utskottet sammanträder en gång i månaden. Deras möten är inte offentliga men möjlighet finns att ta del av kallelse inför mötet.

Fattade beslut

Här kan du ta del av beslut som fattats på omsorgs- och ungdomsutskottets möten

Utskottets uppgifter

Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen inom följande områden:

 • Uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd
 • Kommunala hälso- och sjukvården
 • Färdtjänst och riksfärdtjänst
 • Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS (1993:387)
 • Förskola, skolbarnomsorg och övrig barnomsorg
 • Det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna
 • Kommunal vuxenutbildning i form av grundläggande vuxenutbildning, inklusive svenska för invandrare
 • Grundläggande gymnasial vuxenutbildning och lärcentra
 • Introduktionsprogram avseende yrkesintroduktion (IMY), programinriktat val (IMV), individuellt alternativ (IMA) och språkintroduktion (IMS)
 • Musikskola
 • Uppdragsutbildning
 • Kultur och fritid

     Individärenden inom verksamhetsområdena stöd och omsorg och utbildning hanteras av  
     individutskottet.

Kontakt

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@bromolla.se

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 22 februari 2022