Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Individutskottet

Individutskottet är ett av kommunstyrelsens fyra utskott. Ledamöter och ersättare i utskottet utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Här sitter 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare

2019-2022
Ledamöter

Ersättare

 Lars Petersson (S) ordförande  Sten-Yngve Södergren (M)
 Vakant (Alt) vice ordförande  Berit Lind (S)
 Vakant (M)  Anders Nicander (L)

 

Individutskottets presidium 

Lars Petersson (S) ordförande
Vakant (Alt) vice ordförande
 

Kommande möte

Föredragningslistan till nästa möte hittar du på kommunens anslagstavla.

Utskottet sammanträder två gånger i månaden. Deras möten är inte offentliga. 

Fattade beslut

Protokollen publiceras inte på grund av att de till största del innehåller sekretesskyddade uppgifter. Vill du ta del av de beslut som ej är sekretesskyddade är du välkommen att kontakta kommunkansliet.

Utskottets uppgifter

Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen inom följande områden:

Individärenden inom följande verksamhetsområden:
Stöd och omsorg
Utbildning

Kontakt

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@bromolla.se

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 28 september 2022