Kommentera Skriv ut

Allmänna utskottet

Allmänna utskottet är ett av kommunstyrelsens fyra utskott. Ledamöter och ersättare i utskottet utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Här sitter 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Ledamöter

Ersättare

Jenny Önnevik (S) ordförande Karin Svensson (MP)
Christer Broman (--) vice ordförande Elisabeth Stenberg-Michalski (S)
Stig Gerdin (Alt) Rolf Mårtensson (M)
Peter Svensson (S) Rickard Andersson (S)
Gudrun Bengtsson (SD) Eric Berntsson (SD)

 

Allmänna utskottets presidium 

 

Bild på Jenny Önnevik

Jenny Önnevik (S)
ordförande

Bild på Christer Broman

Christer Broman (-)
vice ordförande

 

Kommande möte

Föredragningslistan till nästa möte hittar du på kommunens anslagstavla.

Utskottet sammanträder två gånger i månaden. Deras möten är inte offentliga men möjlighet finns att ta del av kallelse inför mötet.

Fattade beslut 

Här kan du ta del av beslut som fattats på allmänna utskottets möten

 

Utskottets uppgifter

Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen inom följande områden:

  • Ekonomi
  • Personal
  • Kansli
  • Budget
  • Upphandling
  • Kvalitet och utveckling
  • Information och marknadsföring
  • Näringsliv och arbetsmarknad
  • Turism och besöksnäring

Kontakt

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@bromolla.se

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 13 september 2018