Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Allmänna utskottet

Allmänna utskottet är ett av kommunstyrelsens fyra utskott. Ledamöter och ersättare i utskottet utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Här sitter 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

2019-2022
Ledamöter


Ersättare

 Vakant (SD) ordförande  Ellenor Liljestoft (KD)
 Jenny Önnevik (S) vice ordförande  Elisabeth Stenberg Michalski (S)
 Filip Persson (SD)  Vakant (SD)
 Peter A.W. Svensson (S)  Lennie Håkansson (S)
 Stig Gerdin (Alt)  Samuel Johansson (V)

 

Allmänna utskottets presidium 

Vakant (SD) ordförande
Jenny Önnevik (S) vice ordförande 

 

Kommande möte

Föredragningslistan till nästa möte hittar du på kommunens anslagstavla.

Utskottet sammanträder två gånger i månaden. Deras möten är inte offentliga men möjlighet finns att ta del av kallelse inför mötet.

Fattade beslut 

Här kan du ta del av beslut som fattats på allmänna utskottets möten

 

Utskottets uppgifter

Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen inom följande områden:

  • Ekonomi
  • Personal
  • Kansli
  • Budget
  • Upphandling
  • Kvalitet och utveckling
  • Information och marknadsföring
  • Näringsliv och arbetsmarknad
  • Turism och besöksnäring

Kontakt

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@bromolla.se

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 19 augusti 2020