Kommentera Skriv ut
Kommentera
Obligatoriskt

Kommunstyrelsen med utskott

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens olika verksamheter. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 17 ersättare. De bereder ärenden inför kommunfullmäktige och har till uppgift att verkställa fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden. Alla kan ta del av kallelse och handlingar inför mötet.

Under kommunstyrelsen finns fyra utskott:

Allmänt utskott
Samhällsbyggnadsutskott
Utbildning-, kultur och familjeutskott
Vård- och omsorgsutskott


I utskotten bereds ärenden inför kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens presidium

Jenny Önnevik (S), ordförande
Peter L-E Svensson (S), 1:e vice ordförande
Filip Persson (SD), 2:e vice ordförande 
 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Kommande möte

Kallelse/handlingar till kommunfullmäktiges nästa möte hittar du på kommunens anslagstavla.

Kommunens anslagstavla

Fattade beslut

Här kan du ta del av beslut som fattats på kommunstyrelsens möten

Kontakt

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@bromolla.se

Inger Hofflander
Kommunsekreterare
0456-82 21 72
(SMS 0709-17 11 72)
inger.hofflander@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 5 juni 2024