Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Ljudklipp 19-06-17

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop och justering
Punkt 1-2
Punkt 3
Allmänhetens frågestund
Punkt 3
Punkt 4
Förslag till beslut om utökad investeringsbudget 2019 för färdigställande av infrastruktur i närområde av förskola Vita Sand
Punkt 4
Punkt 5
Förslag till beslut om mångfalds- och likabehandlingspolicy
Punkt 5
Punkt 6
Förslag till svar på motion gällande lokaliteter för Komvux och SFI samt förslag till beslut om kommunens syn på en flytt av förbundets verksamheter på Tunnbyskolan till TLC:s lokaler i Sölvesborg
Punkt 6
Punkt 7
Förslag till beslut om driftsbidrag till Bromölla Fritidscenter AB samt förslag till finansiering
Punkt 7
Punkt 8
Förslag till ny inriktning på Släggans HVB- och stödboende
Punkt 8
Punkt 9
Förslag till svar på motion om försäljning av kommunal fastighet
Punkt 9
Punkt 10
Förslag till svar på motion "Hindra våld i nära relationer - inför Huskurage"
Punkt 10
Punkt 11
Förslag till beslut om finansiering till Kaktusblomman, Ifö Center
Punkt 11
Punkt 12
Förslag till beslut om införande av tiggeriförbud
Punkt 12
Punkt 13
Förslag till beslut om antagande av detaljplan för Edenryd 5:3, Bromölla kommun
Punkt 13
Punkt 14
Förslag till försäljning av del av fastigheten Skåneporten 2
Punkt 14
Punkt 15
Förslag till finansiering av åtgärder inom fastigheten Skåneporten 2
Punkt 15
Punkt 16
Avsägelse av uppdrag, Bengt-Olof Bengtsson (SD)
Punkt 16
Punkt 17 - Meddelanden

Månadsuppföljning och månadsstatistik april 2019

Punkt 17
Punkt 18
PM från revisionen om ärendeberedningsprocessen avseende ärendena tiggeriförbud och lokaliteter för Komvux och SFI
Punkt 18
Punkt 19
Val av lemannarevisor och eersättare till i Bromölla fjärrvärme AB
Punkt 19

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 19 juni 2019