Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Ljudklipp 19-04-29

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop och justering
Punkt 1-2
Punkt 3
Allmänhetens frågestund
Punkt 3
Punkt 4
Förslag till svar på motion gällande lokaliteter för Komvux och SFI samt förslag till beslut om kommunens syn på en flytt av förbundets verksamheter på Tunnbyskolan till TLC:s lokaler i Sölvesborg
Punkt 4
Punkt 5
Förslag till beslut om utökat driftsbidrag 2019 till Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund samt förslag till finansiering
Punkt 5
Punkt 6
Förslag till beslut om införande av tiggeriförbud
Punkt 6
Punkt 7
Förslag till beslut om förlängning av Bromölla kommuns nuvarande kulturpolitiska program
Punkt 7
Punkt 8
Förslag till beslut om försäljning av del av fastigheten Bromölla 11:83
Punkt 8
Punkt 9
Förslag till svar på motion "Inför ett civilkurage-pris"
Punkt 9
Punkt 10
Prövning av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 för Kommunalförbundet AV Media Skåne
Punkt 10

Punkt 11
Motion om försäljning av kommunal fastighet, Stig Gerdin (Alt)

Motion Hindra väld i nära relationer - inför huskurage, Samuel Johansson (V)

Punkt 11
Punkt 12
Svar på interpellation om Bromölla kommuns kultur-, föreningsliv- och mötesplatser
Punkt 12
Punkt 13
Svar på interpellation angående kollektivtrafiken i Bromölla kommun
Punkt 13
Punkt 14 - Meddelanden

Månadsuppföljning och månadsstatistik februari 2019

Redovisning över ej verkställda beslut
Punkt 14

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 19 juni 2019