Kommentera image/svg+xml Skriv ut

Ljudklipp 19-02-11

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop och justering
Punkt 1-2
Punkt 3
Allmänhetens frågestund
Punkt 3
Punkt 4
Redovisning av revisionsrapport "Granskning av det systematiska brandskyddsarbetet inom särskilt boende och LSS" samt kommunstyrelsens svar
Punkt 4
Punkt 5
Redovisning av revisionens granskning av kommunstyrelsens beslut om avslag på ansökan om omställningsstöd samt svar från kommunstyrelsens ordförande
Punkt 5
Punkt 6
Förslag till beslut om kommunalt partistöd 2019
Punkt 6
Punkt 7
Förslag till beslut om inrättande av en tillfällig beredning för framtagande av nytt kulturpolitiskt program för Bromölla kommun
Punkt 7
Punkt 8
Förslag till ny ordning för inkallande av ersättare

Punkt 8
Punkt 9
Motion gällande omprövning av regler för omställningsstöd, Stig Gerdin (Alt)
Övriga motioner och interpellation
Punkt 9
Punkt 10
Avsägelse av uppdrag, Rose-Marie Törnqvist Olsson (V)
Punkt 10
Punkt 11
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i Bromölla Industristiftelse 2019-2022
Punkt 11
Punkt 12
Val av ombud till bolagsstämma i kommunala bolaget AB Bromöllahem 2019-2022
Punkt 12
Punkt 13
Val av ombud till bolagsstämma i kommunala bolaget Bromölla Energi och Vatten AB 2019-2022
Punkt 13

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 1 april 2019