Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 18-12-17

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop och justering
Punkt 1-2
Punkt 3
Allmänhetens frågestund
Punkt 3
Punkt 4
Förslag till folkhälsostrategi för Bromölla kommun
Punkt 4
Punkt 5
Förslag till tillägg till budget 2019
Punkt 5
Punkt 6
Förslag till beslut om driftsbidrag till Bromölla Fritidscenter AB
Punkt 6
Punkt 7
Förslag till ändring av fjärrvärmetaxa
Punkt 7
Punkt 8
Förslag till ändring av elnätstaxa
Punkt 8
Punkt 9
Förslag till svar på motion "Uppföra ett kallbadhus vid Skräbeåns inlopp"
Punkt 9
Punkt 10
Förslag till svar på motion "Underlätta för unga att tillfälligt låna idrotts- och fritidsutrustning"
Punkt 10
Punkt 11
Förslag till svar på motion angående etablering av en hamburgerkedja
Punkt 11
Punkt 12
Förslag till försäljning av del av fastigheten Näsum 12:2
Punkt 12
Punkt 13
Återrapport av uppdrag om utredning om eventuell flytt av fritidsgård till Ivöstrandsområdet
Punkt 13
Punkt 14
Val av ledamot i revisionen 2019-2022
Punkt 14
Punkt 15
Val av ledamot och ersättare i Kommunalförbundet AV-Media i Skåne 2019-2022
Punkt 15
Punkt 16
Val av ombud och ersättare till Kommunförbundet Skånes förbundsmöte 2019-2022
Punkt 16
Punkt 17
Val av ledamot och ersättare i Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2019-2022
Punkt 17
Punkt 18
Val av ledamot i Kristianstad Airport AB:s styrelse 2019-2022
Punkt 18
Punkt 19
Val av representant vid bolagsstämma i Kristianstad Airport AB 2019-2022
Punkt 19
Punkt 20
Val av ledamöter och ersättare till Stiftelsen Tians Gård 2019-2022
Punkt 20
Punkt 21
Val av ledamot och ersättare till Stiftelsen IFÖ-verkens Industrimuseum 2019-2022
Punkt 21
Punkt 22
Val av ledamöter och ersättare till Stiftelsen Natur- och Kulturmiljövårdsfond 2019-2022
Punkt 22
Punkt 23
Val av representant och ersättare i Skräbeåns vattenvårdskommitté 2019-2022
Punkt 23
Punkt 24
Val av representant och ersättare till vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten 2019-2022
Punkt 24
Punkt 25
Val av ombud till bolagsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2019-2022
Punkt 25
Punkt 26
Val av ombud och ersättare till Kommuninvest ekonomiska förening 2019-2022
Punkt 26
Punkt 27
Val av huvudmän till Ivetofta Sparbank i Bromölla t.o.m. sparbanksstämman 2023
Punkt 27
Punkt 28
Val av huvudmän till Sölvesborg–Mjällby Sparbank t.o.m. sparbanksstämman 2023
Punkt 28
Punkt 29
Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen: jord- och skogsbruksförrättning 2019-2022
Punkt 29
Punkt 30
Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen: tätortsförrättning 2019-2022
Punkt 30
Punkt 31
Val av ersättare till Samordningsförbundet Skåne Nordost 2019-2022
Punkt 31
Punkt 32
Val av ombud till ägarråd i Inera AB, 2019-2022
Punkt 32
Punkt 33
Val av ombud till årsstämma med Inera AB 2019-2022
Punkt 33
Punkt 34
Val av ledamot och ersättare i Kommunalförbundet Sydarkivera, 2019-2022
Punkt 34
Punkt 35
Val av ledamöter och ersättare i Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Pynten i Bromölla 2019-2022
Punkt 35
Punkt 36
Val av ombud och ersättare för ombud i Riksbyggens Kooperativa hyresrättsförening Pynten i Bromölla 2019-2022
Punkt 36
Extra ärende
Val av revisorer och lekmannarevisorer
Val revisorer och lekmannarevisorer
Punkt 37 Meddelanden till kommunfullmäktige
•  
 Redovisning av månadsuppföljning oktober 2018
•    Redovisning över ej verkställda beslut
Punkt 37
Tack från Lars Bergman Lars Bergman

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 mars 2019