Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 18-11-26, 18-12-03

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop (18-11-26), val av justerare, tid för justering

Inledning, val av ombud till SKL:s kongress, information samt punkt 1-2

Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3
Punkt 4
Val av revisorer, ordförande samt vice ordförande i revisorerna 2019-2022

Punkt 4 (del 1)

Punkt 4 (del 2)

Punkt 5
Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 2019-2022

Punkt 5 (del 1)

Punkt 5 (del 2)

Punkt 6
Förslag till budget 2019
Punkt 6
Punkt 7
Förslag till tilläggsanslag för Revisionen samt förslag till finansiering
Punkt 7
Punkt 8
Förslag till nytt reglemente för revisionerna i Bromölla kommun
Utgår
Punkt 9
Förslag till nya avgifter inom biblioteksverksamheten
Punkt 9
Punkt 10
Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen och utskott i Bromölla kommun
Punkt 10
Upprop (18-12-03) Upprop
Punkt 11
Förslag till svar på motion angående förändring av ägandeförhållande för kommunala fritidsanläggningar
Punkt 11
Punkt 12
Förslag till svar på motion "Bromölla kommuns kläd-/neutralitetspolicy för anställda ska vara fri från religiösa och politiska symboler"
Punkt 12
Punkt 13
Förslag till svar på motion om inrättande av skolstipendier i fem kategorier
Punkt 13
Punkt 14
Förslag till svar på motion "Se funktionshinderperspektiv i kommunala beslut!"
Punkt 14
Punkt 15
Förslag till beslut om antagande av ny detaljplan för Gästgivaren 6, Ivögatan i Bromölla
Punkt 15
Punkt 16
Redovisning av kommunstyrelsens beslut med anledning av redovisningar från ägarombuden i de kommunala bolagen
Punkt 16
Punkt 17
Motion "Inför Rättviks-modellen", Glenn Nilsson (M)
Punkt 17
Punkt 18
Avsägelse av uppdrag, Monica Bodinger (S)
Punkt 18
Avsägelse Avsägelse
Punkt 19
Val av ledamöter, ersättare, ordförande samt vice ordförande i myndighetsnämnden 2019-2022
Punkt 19
Punkt 20
Val av ledamöter, ersättare, ordförande samt vice ordförande i valnämnden 2019-2022
Punkt 20
Punkt 21
Val av ledamöter, ersättare, ordförande samt vice ordförande i överförmyndarnämnden 2019-2022
Punkt 21
Punkt 22
Val av presidium (ordförande och vice ordförande) för tillfälliga beredningar 2019-2022
Punkt 22
Punkt 23
Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i arvodesberedningen 2019-2022
Punkt 23
Punkt 24
Val av ledamöter, ersättare, ordförande samt vice ordförande i Bromölla Energi och Vatten AB 2019-2022
Punkt 24
Punkt 25
Val av ombud till bolagsstämma i kommunala bolaget Bromölla Energi och Vatten AB 2019-2022
Punkt 25
Punkt 26
Val av ledamöter, ersättare, ordförande samt vice ordförande i Bromölla Fjärrvärme AB 2019-2022
Punkt 26
Punkt 27
Val av ledamöter, ersättare, ordförande samt vice ordförande i AB Bromöllahem 2019-2022
Punkt 27
Punkt 28
Val av ombud till bolagsstämma i kommunala bolaget AB Bromöllahem 2019-2022
Punkt 28

Webbsändning och ljudinspelning avslutades efter punkt 28.
Se protokoll för information om beslut i övriga punkter.

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 mars 2019