Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 18-10-29

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop, val av justerare, tid för justering
Punkt 1-2
Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3
Punkt 4
Val av kommunfullmäktiges presidium till och med den 14 oktober 2022
Punkt 4
Punkt 5
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning till och med den 14 oktober 2022
Punkt 5
Punkt 6
Bromölla kommuns delårsbokslut 2018
Punkt 6
Punkt 7
Kommunal skattesats 2019
Punkt 7
Punkt 8
Beslut om borgensåtagande för Näsums iF
Punkt 8
Punkt 9
Framtida driftsform för skötsel, drift och underhåll av Bromölla kommuns gator och parker
Punkt 9
Punkt 10
Ändring av sista ansökningsdag för fritidspris, ungdomsstipendium och ungdomsledarstipendium
Punkt 10
Motioner
Motion om inrättande av tjänster som kommunala dagbarnvårdare, Stig Gerdin, Mathias Gerdin (Alternativet)

Motion gällande lokaliteter för Komvux och SFi,
Mathias Gerdin (Alternativet)
Motioner
Punkt 11
Meddelanden till kommunfullmäktige
Punkt 11

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 mars 2019