Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 18-09-24

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop, val av justerare, tid för justering
Punkt 1-2
Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3
Punkt 4
Revisionsrapport "Granskning av rutiner för utbetalning av arvode och förlorad arbetsförtjänst"
Punkt 4
Punkt 5
Revisionsrapport "Granskning av systematiskt kvalitetsarbete"
Punkt 5
Punkt 6
Förslag till hyressättning vid förstagångsupplåtelse av bostadslägenheter på nybyggda gruppboendet i Näsum
Punkt 6
Punkt 7
Förslag till nya tillämpningsanvisningar för OPF-KL, Bromölla kommun
Punkt 7
Punkt 8
Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar i Bromölla kommun
Punkt 8
Punkt 9
Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen och utskott i Bromölla kommun
Punkt 9
Punkt 10
Förslag till ny förbundsordning och ekonomisk plan 2020-2021 för Kommunalförbundet Sydarkivera
Punkt 10
Punkt 11
Återrapportering angående områden enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV)
Punkt 11
Punkt 12
Förslag till svar på motion angående förändring av ägandeförhållande för kommunala fritidsanläggningar
Punkt 12
Punkt 13
Förslag till aktualitetsprövning av Bromölla kommuns översiktsplan
Punkt 13
Punkt 14
Prövning av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017, AV Media Skåne
Punkt 14

Punkt 15
Motion "Inför ett civilkurage-pris", Gudrun Bengtsson (SD) och Eric Berntsson (SD)

Punkt 15
Punkt 16
Motion "Bromölla kommuns kläd-/neutralitetspolicy för anställda ska vara fri från religiöa och politiska symboler Gudrun Bengtsson (SD), Eric Berntsson (SD) och Jennie Åfeldt (SD)
Punkt 16
Punkt 17
Motion om inrättande av skolstipendier i fem kategorier, Susanne Bäckman (L)
Punkt 17
Punkt 18
Motion "Se funktionshinderperspektiv i kommunala beslut!", Susanne Bäckman (L)
Punkt 18
Punkt 19
Avsägelse av uppdrag, Monica Bodinger (S)
Punkt 19
Punkt 20
Avsägelse av uppdrag som ersättare i Bromölla Fritidscenter AB, Jan Persson
Punkt 20
Punkt 21
Avsägelse av uppdrag, Lutz Dahmen (MP)
Punkt 21
Punkt 22
Val av ny ledamot i revisionen
Punkt 22
Punkt 23 - Meddelanden
Månadsuppföljning och månadsstatistik, maj 2018
Redovisning av ej verkställda beslut
Redovisning av länsstyrelsens beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
Redovisning av länsstyrelsens beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
Punkt 23

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 mars 2019