Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 18-06-18

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop, val av justerare, tid för justering
Punkt 1-2
Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Information

Punkt 3
Punkt 4
Förslag till strategi för att minska generationsklyftor i Bromölla kommun
Punkt 4
Punkt 5
Förslag till reviderad policy- Körkortsbehörighet Räddningstjänsten
Punkt 5
Punkt 6
Förslag till svar på motion gällande ansvaret för "Hemspråksundervisningen"
Punkt 6
Punkt 7
Förslag till svar på motion om likvidation av det kommunala bolaget Bromölla Fritidscenter AB
Punkt 7
Punkt 8
Förslag till nytt verksamhetsområde för allmän VA-anläggning inom området Forsavägen i Näsum
Punkt 8
Punkt 9
Förslag till nytt verksamhetsområde för allmän VA-anläggning inom området Slättavägen i Näsum
Punkt 9
Punkt 10
Förslag till nytt verksamhetsområde för allmän VA-anläggning inom området Nogasundsvägen  i Råby
Punkt 10
Punkt 11
Förslag till försäljning av mark inom fastigheten Järnåldern 4
Punkt 11
Punkt 12
Svar på interpellation angående Bromöllabolagen
Punkt 12
Punkt 13
Motion angående förändring av ägandeförhållande för kommunala fritidsanläggningar, Johan Larsson (M), Patrik Ottosson (M), Leif Zadig (M), Stefan Sturesson (M) och Rolf Mårtensson (M)
Punkt 13
Punkt 14
Prövning av ansvarsfrihet för verksamhetsår 2017 för Kommunalförbundet Sydarkivera
Punkt 14

Punkt 15
Prövning  av ansvarsfrihet för verksamhetsår 2017 för Samordningsförbundet Skåne Nordost

Punkt 15
Punkt 16
Val av ny ordförande i AB Bromöllahem
Punkt 16
Punkt 17
Val av ny ersättare i kommunstyrelsen
Punkt 17
Avsägelse Morgan Jonsson (SD) Avsägelse
Avsägelse Gert Rosenlind (FI) Avsägelse
Punkt 18
Val av ny ersättare i Industristiftelsen

Punkt 18
Punkt 19 Meddelanden och avslutning         
- Månadsuppföljning och månadsstatistik april 2018            
- Meddelande från Ann-Christin Jönsson, ledamot i fullmaktigeberedning för tillvaxt och samhällsbyggande samt huvudman i lvetofta Sparbank
Punkt 19

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 mars 2019