Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 18-05-28

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop, val av justerare, tid för justering
Punkt 1-2
Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3
Punkt 4
Redovisning av kommunstyrelsens svar på revisionsrapport Granskning av styrmodell
Punkt 4
Punkt 5
Förslag avseende ungdomsinflytandet i Bromölla kommun från kommunfullmäktiges välfärdsberedning
Punkt 5
Punkt 6
Förslag till beslut om Bromölla kommuns godkännande angående ändrad användning av del av Sparbankshallen
Punkt 6
Punkt 7
Förslag till höjning av habiliteringsersättning
Punkt 7
Punkt 8
Förslag till ändring av taxa för mottagning av avfall och restprodukter på Asens avfallsanläggning
Punkt 8
Punkt 9
Förslag till återrapportering om långsiktig plan för investeringa
Punkt 9
Punkt 10
Förslag till revidering av investeringsbudgeten för 2018-2019
Punkt 10
Punkt 11
Förslag till beslut angående nya ägardirektiv, ägaravtal och bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Punkt 11
Punkt 12
Förslag till försäljning av mark inom fastigheten Järnåldern 4
Punkt 12
Punkt 13
Förslag till försäljning av mark inom fastigheten Bromölla 11:98
Punkt 13
Punkt 14
Avsägelse av uppdrag, Tommy Höppner (S)
Punkt 14
Punkt 15
Avsägelse av uppdrag, Marie Salo
Punkt 15
Punkt 16
Avsägelse av uppdrag, Camilla Stark (MP)
Punkt 16
Punkt 17
Avsägelse av uppdrag, Leif Zadig (M)
Punkt 17
Punkt 18
Val av ny ledamot och ordförande i AB Bromöllahem
Punkt 18
Punkt 19
Val av ny ledamot i myndighetsnämnden
Punkt 19
Punkt 20
Val av ny ledamot i Bromölla Fritidscenter AB
Punkt 20
Punkt 21
Val av ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Punkt 21
Punkt 22
Val av ny ersättare i stiftelsen Natur och Kulturmiljövårdsfond
Punkt 22
Punkt 23
Interpellation Miljöpartiet de Gröna Bromölla
Punkt 23

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 mars 2019