Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 18-04-23

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop, val av justerare, tid för justering

Punkt 1 och 2
Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3
Punkt 4
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport ”Granskning av styrmodell”
Punkt 4
Punkt 5
Förslag till beslut om driftsbidrag till Bromölla Fritidscenter AB
Punkt 5
Punkt 6
Förslag till Bromölla kommuns årsredovisning 2017 samt ansvarsfrihetsprövning

Punkt 6-1

Punkt 6-2

Punkt 7
Årsredovisning 2017 för Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund samt ansvarsfrihetsprövning

Punkt 7

Punkt 8
Förslag till strategi för att minska generationsklyftor i Bromölla kommun
Punkt 8
Punkt 9
Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar i Bromölla kommun
Punkt 9
Punkt 10
Förslag till svar på motion om sänkt partistöd
Punkt 10
Punkt 11
Förslag till svar på motion om giftfri förskola
Punkt 11
Punkt 12
Förslag till svar på motion ”Utvärdera och utveckla den centrala elevhälsan

Punkt 12

Punkt 13
Förslag till svar på motion angående nytt bostadsområde i Bromölla
Punkt 13
Punkt 14
Förslag till svar på motion om slopande av vägsamfälligheter och vägföreningar
Punkt 14
Punkt 15
Förslag till svar på motion angående vägföreningar i kommunen
Punkt 15
Punkt 16
Förslag till svar på motion om vägsamfälligheter och vägföreningar
Punkt 16
Punkt 17
Förslag till antagande av detaljplan för del av Bromölla 11:98, Slaggvägen och Ugnsvägen, inom Åbylyckorna i Bromölla, Bromölla kommun
Punkt 17

Punkt 18
Motion gällande ansvaret för ”Hemspråksundervisningen”, Gudrun Bengtsson (SD)

Motion om likvidation av det kommunala bolaget Bromölla Fritidscenter AB Stig-Ove Gerdin (AltBr)

Punkt 18
Punkt 19
Val av ny ledamot i AB Bromöllahem
Punkt 19
Val av ombud till Ineras årsstämma Val Inera
Punkt 20

Meddelanden
Månadsuppföljning och månadsstatistik februari 2018

Punkt 20

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 mars 2019