Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 18-03-26

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop, val av justerare, tid för justering

Punkt 1 och punkt 2
Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3
Punkt 4
Revisionsrapport ”Granskning av styrmodell”
Punkt 4
Punkt 5
Avrapportering från beredning för tillväxt och samhällsbyggande angående uppdrag om vision för trafikutvecklingen i Bromölla kommun
Punkt 5
Punkt 6
Förslag till beslut om ytterligare bidrag till Bromölla Industristiftelse för år 2017
Punkt 6
Punkt 7
Förslag till Bromölla kommuns årsredovisning 2017 samt ansvarsfrihetsprövning

Punkt 7-1

Punkt 7-2

Punkt 8
Förslag till ombudgetering av investeringsmedel från år 2017 till år 2018
Punkt 8
Punkt 9
Förslag till utökning av investeringsbudget 2018
Punkt 9
Punkt 10
Förslag till beslut om borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
Punkt 10
Punkt 11
Förslag till nytt reglemente för ersättning till förtroendevalda
Punkt 11
Punkt 12
Förslag till nya årsarvoden till förtroendevalda

Punkt 12-1

Punkt 12-2

Punkt 13
Förslag till inrättande av vice ordförande i arvodesberedningen
Punkt 13
Punkt 14
Förslag till svar på motion ”Handlingsplan suicid”
Punkt 14
Punkt 15
Förslag till köp av mark på grund av anlagd gång- och cykelväg utmed Allarpsvägen samt beslut om intrångsersättning
Punkt 15
Punkt 16
Förslag till köp av mark på grund av anlagd gång- och cykelväg utmed Allarpsvägen samt beslut om intrångsersättning
Punkt 16
Punkt 17
Avsägelse av uppdrag, Daniel Haker (AltBr)
Punkt 17
Punkt 18
Avsägelse av uppdrag, Alexandra Andersson (S)
Punkt 18
Punkt 19
Avsägelse av uppdrag, Robin Svensson (SD)
Punkt 19
Punkt 20
Val av ny vice ordförande i välfärdsberedningen
Punkt 20
Punkt 21
Val av ny vice ordförande i AB Bromöllahem
Punkt 21
Punkt 22
Val av ny huvudman i Ivetofta Sparbank i Bromölla
Punkt 22
Problem med mikrofonen i talarstolen
Punkt 23
Val av ny ledamot i Bromölla Energi och Vatten AB
Punkt 23
Problem med mikrofonen i talarstolen
Punkt 24
Val av ny ledamot i Bromölla Fjärrvärme AB

Punkt 24
Problem med mikrofonen i talarstolen

Punkt 25
Val av nytt ombud till bolagsstämma i kommunala bolaget Bromölla Fritidscenter AB

Punkt 25
Problem med mikrofonen i talarstolen

Punkt 26
Val av ny ersättare i kommunstyrelsen
Punkt 26
Punkt 27

Meddelanden
Redovisning över ej verkställda beslut
Slutredovisning av investeringsprojekt 2017
Meddelande från Bo-Eje Jönsson, ledamot i kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsutskottet
Meddelande om ny gruppledare i Vänsterpartiet i Bromölla

Punkt 27
Punkt 28
Återkallad interpellation
Punkt 28
Punkt 29
Motion gällande mikroplaster från konstgräsplanerna i Bromölla
Karin Svensson (MP)
Punkt 29
Punkt 30
Avsägelse Gunnar Lilienberg
Punkt 30

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 mars 2019