Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 18-02-12

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop, val av justerare, tid för justering
Information om nya Kommunallage, Bo Johansson,
kommunjurist Kristianstads kommun
Punkt 1-2
Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3
Punkt 4
Avrapportering från välfärdsberedningen angående uppdrag att ta fram förslag till folkhälsostrategi för Bromölla kommun
Punkt 4
Punkt 5
Redovisning av strategisk marknadsplan för Bromölla Fritidscenter AB
Punkt 5
Punkt 6
Förslag till beslut angående kommunalt partistöd
Punkt 6
Punkt 7
Förslag till nytt verksamhetsområde för allmän VA-anläggning i Axeltorp
Punkt 7
Punkt 8
Förslag till nytt verksamhetsområde för allmän VA-anläggning i Norreskog
Punkt 8
Punkt 9
Förslag till revidering av ägardirektiven för de kommunala aktiebolagen i Bromölla kommun
Punkt 9
Punkt 10
Förslag till finansiella mål för god ekonomisk hushållning för Bromölla kommun
Punkt 10
Punkt 11
Förslag till svar på motion ”Asylsökande som har ljugit om sin ålder ska polisanmälas för brott mot bidragslagen
Punkt 11
Punkt 12
Förslag till köpeavtal för fastigheten Gonarp 4:60
Punkt 12
Punkt 13
Förslag till ändrade taxor för idrotts- och fritidsanläggningar
Punkt 13
Punkt 14
Förslag till inrättande av Bromölla kommuns fritidspris samt förslag till regelverk
Punkt 14
Punkt 15
Förslag till beslut om nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem
Punkt 15
Punkt 16
Motion ”Underlätta för unga att tillfälligt låna idrotts- och fritidsutrustning”, Susanne Bäckman (L)
Punkt 16
Punkt 17
Interpellation angående trafiksituationen på Pyntvägen, Joakim Engström (MP)
Punkt 17
Punkt 18
Avsägelse av uppdrag, Susanne Bäckman (L)
Punkt 18
Punkt 19
Begäran om tjänstledighet från uppdrag som ordförande i revisionen, Lars Bergman (L)
Punkt 19
Punkt 20
Val av ny ordförande i revisionen
Punkt 20
Punkt 21
Val av ny ersättare i myndighetsnämnden
Punkt 21
Punkt 22
Val av ny ledamot i välfärdsberedningen
Ingen eftersändning, problem med inspelningen.
Punkt 23

Meddelanden
Meddelande om ny ersättare för gruppledare i Sverigedemokraterna i Bromölla
Meddelande om ersättare för gruppledare i Centerpartiet i Bromölla

Ingen eftersändning, problem med inspelningen.

 

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 11 mars 2019