Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 17-12-18

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop, val av justerare, tid för justering
Punkt 1-2
Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3
Punkt 4
Förslag till ändrade taxor för idrotts- och fritidsanläggningar
Punkt 4
Punkt 5
Förslag till beslut om utökat bidrag till Bromölla Industristiftelse samt förslag till finansiering
Punkt 5
Punkt 6
Förslag till ny förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera
Punkt 6
Punkt 7
Förslag till höjning av anslutningsavgifter för vatten och avlopp
Punkt 7
Punkt 8
Förslag till försäljning av del av fastigheten Bromölla 11:98, Åbylyckorna i Bromölla
Punkt 8
Punkt 9
Förslag till köp av mark från fastigheten Gästgivaren 6 samt förslag till finansiering
Punkt 9
Punkt 10
Motion om sänkt partistöd, Stig Gerdin (AltBr)
Punkt 10
Punkt 11
Avsägelse av uppdrag, Jonna Lilja (AltBr)
Punkt 11
Punkt 12
Val av ny ersättare i myndighetsnämnden
Punkt 12
Punkt 13 - Meddelanden

Månadsuppföljning och månadsstatistik för oktober 2017

Punkt 13

 

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 22 december 2017