Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 17-11-27

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop, val av justerare, tid för justering
Punkt 1-2
Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3
Punkt 4
Avrapportering från välfärdsberedningen angående uppdrag om ungdomsinflytande
Punkt 4
Punkt 5
Förslag till beslut avseende budget 2018
Punkt 5
Punkt 6
Förslag till ökat ägarstöd till Kristianstad Airport AB
Punkt 6
Punkt 7
Förslag till beslut avseende överlåtelse av aktier i Kristianstad Airport AB
Punkt 7
Punkt 8
Förslag till ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne
Punkt 8
Punkt 9
Förslag till svar på motion ”Padelhall i Bromölla”
Punkt 9
Punkt 10
Förslag till svar på motion ”Bromölla kommun satsar mycket på barn och ungdomars fritidsverksamheter”
Punkt 10
Punkt 11
Förslag till svar på motion ”Guastrand – Nytt bostadsområde i Bromölla”
Punkt 11
Punkt 12
Förslag till svar på motion angående antibiotikafri mat i Bromölla kommuns verksamheter
Punkt 12
Punkt 13
Förslag till svar på motion ”Asylsökande som har ljugit om sin ålder ska polisanmälas för brott mot bidragslagen”

Punkt 13-1

Punkt 13-2

Punkt 14
Förslag till godkännande av beslut om försäljning av del av fastigheten Lugnet 9 samt förslag till finansiering via offentlig privat samverkan (OPS)
Punkt 14
Punkt 15
Förslag till försäljning av del av fastigheten Gualöv 61:113
Punkt 15
Punkt 16
Förslag till försäljning av fastigheten Vargen 13
Punkt 16
Punkt 17
Förslag till nytt avtal och reviderat reglemente för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Punkt 17
Punkt 18
Avsägelse av uppdrag, Johnny Lundkvist (MP)
Punkt 18
Punkt 19
Val av ombud till ägarråd för Inera AB
Punkt 19
Punkt 20
Val av ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Punkt 20
Punkt 21
Val av ny ledamot i myndighetsnämnden
Punkt 21
Punkt 22
Val av ny ledamot SBU
Punkt 22
Motion
Motion om införande av E-förslag i Bromölla kommun
Susanne Bäckman (L)
 Motion
Punkt 22 Meddelanden
Redovisning av icke verkställda beslut
Meddelande om ny gruppledare i BromöllaModeraterna
Redovisning av protokoll från Länsstyrelsen i Skåne län om ny ersättare i kommunfullmäktige
Punkt 22 - meddelanden

 

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 1 december 2017