Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 17-10-30

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop, val av justerare, tid för justering
Punkt 1-2, ca 5 min
Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
 Punkt 3, ca 30 sek
Punkt 4
Avrapportering från beredning för tillväxt och samhällsbyggande angående uppdrag att ta fram förslag till vision för trafikutveckling i Bromölla kommun
 Punkt 4, ca 5 min
Punkt 5
Förslag till Bromölla kommuns delårsbokslut 2017
 Punkt 5, ca 18 min
Punkt 6
Förslag till beslut avseende budget 2018
 Punkt 6, ca 6 min
Punkt 7
Förslag till beslut om omdisponering av investeringsmedel i investeringsbudget 2017
 Punkt 7, ca 2 min
Punkt 8
Förslag till ny VA-taxa 2018
 Punkt 8, ca 6 min
Punkt 9
Förslag till ändring av elnätstaxa 2018
 Punkt 9, ca 2 min
Punkt 10
Förslag till godkännande av beslut om försäljning av fastigheterna Iföverken 25 och Verkstaden 15, inom AB Bromöllahems bestånd
 Punkt 10, 4 min
Punkt 11
Förslag till revidering av policy för kvalitetsarbete – synpunktshantering i Bromölla kommun
Punkt 11, ca 1 min
Punkt 12
Förslag till beslut om förändring av den politiska organisationen i Bromölla kommun

Punkt 12 - del 1, ca 35 min

Punkt 12 - del 2, ca 25 min

Punkt 13
Förslag till ändring av bolagsordning för Bromölla Fritidscenter AB
 Punkt 13, ca 10 min
Punkt 14
Förslag till svar på motion angående sänkta arvoden till förtroendevalda
 Punkt 14, ca 10 min
Punkt 15
Förslag till svar på motion ”Vår politiska organisation bör förändras!”
 Punkt 15, ca 3 min
Punkt 16
Förslag till svar på motion om nerdragning inom den politiska organisationen
 Punkt 16, ca 1 min
Punkt 17
Förslag till utvärdering av beslut om delning av kommunstyrelsens omsorgs- och ungdomsutskott
 Punkt 17, ca 1 min
Punkt 18
Förslag till plantaxa för Bromölla kommun
 Punkt 18, ca 1 min
Punkt 19
Förslag till ersättningsnivå för markinköp i samband med anlagd gång- och cykelväg utmed Allarpsvägen
Punkt 19, ca 3 min
Punkt 20
Interpellation angående förnyelsebar energi, Karin Svensson (MP)
Punkt 20, ca 6 min
Punkt 21
Avsägelse av uppdrag, Birgitta Höppner (S)
 Punkt 21, ca 30 sek
Punkt 22
Val av ny 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
 Punkt 22, ca 2 min
Punkt 23
Val av nytt ombud till bolagsstämma i kommunala bolaget AB Bromöllahem
 Punkt 23, 40 sek
Punkt 24
Val av ny ledamot i beredning för tillväxt och samhällsbyggande
 Punkt 24, ca 30 sek
Punkt 25
Val av ny ledamot i arvodesberedningen
 Punkt 25, ca 30 sek
Punkt 26
Val av ny revisorersättare till AV Media Skåne
 Punkt 26, ca 30 sek
Punkt 27
Val av ny revisor till Bromölla Industristiftelse
 Punkt 27, ca 30 sek
Punkt 28
Val av ny revisor till Stiftelsen Tians Gård
 Punkt 28, ca 30 sek
Punkt 29
Val av ny revisor till Öllers fond, Carl Jönssons fond, Samfond för grundskolan inom Bromölla kommun, Hilda Anderssons fond, Sjöbergs fond och K A Bjärups fond
 Punkt 29, ca 1 min
Motioner
Utvärdera och utveckla den centrala Elevhälsan, Susanne Bäckman (L)
Handlingsplan suicid, Samuel Johansson (V)
 Motioner, ca 1 min
Punkt 30

Meddelanden
Redovisning av icke verkställda beslut
Meddelande om ny gruppledare i BromöllaModeraterna
Redovisning av protokoll från Länsstyrelsen i Skåne län om ny ersättare i kommunfullmäktige

 Punkt 30, ca 1 min
Avslut  Avslut, ca 10 sek

 

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 november 2017