Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 17-09-25

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop, val av justerare, tid för justering
Punkt 1-2, ca 5 min
Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3, ca 30 sek
Punkt 4
Avrapportering från välfärdsberedningen angående uppdrag att ta fram förslag till folkhälsostrategi för Bromölla kommun
Punkt 4, ca 30 sek
Punkt 5
Redovisning av verksamhetsplan för Bromölla Fritidscenter AB 2017
Punkt 5, ca 17 min
Punkt 6
Förslag till beslut om driftsbidrag till Bromölla Fritidscenter AB
Punkt 6, ca 39 min
Punkt 7
Förslag till godkännande av beslut om försäljning av fastigheterna Iföverken 26 samt del av fastigheten Köpmannen 9, inom AB Bromöllahems bestånd
Punkt 7, ca 5 min
Punkt 8
Förslag till ny pensionspolicy för Bromölla kommun
Punkt 8, ca 43 sek
Punkt 9
Förslag till program för uppföljning av privata utförare
Punkt 9, ca 1 min
Punkt 10
Förslag till återrapport av uppdrag att utreda viktbaserad avfallstaxa
Punkt 10, ca 18 min
Punkt 11
Förslag till svar på motion gällande ordningsvakter
Punkt 11, ca 2 min
Punkt 12
Förslag till beslut om valkretsindelning
Punkt 12, ca 1 min
Punkt 13
Förslag till beslut om valdistriktsindelning
Punkt 13, ca 1 min
Punkt 14
Förslag till särskild medlemsinsats 2017 till Kommuninvest ekonomisk förening
Punkt 14, ca 1 min
Punkt 15
Förslag till ekonomisk garanti för verksamheten med yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux) inom Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund under år 2017
Punkt 15, ca 2 min
Punkt 16
Förslag till revidering av regler för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationer
Punkt 16, ca 3 min
Punkt 17
Ansvarsfrihetsprövning för Samordningsförbundet Skåne Nordost 2016
Punkt 17, ca 2 min
Punkt 18
Motion angående antibiotikafri mat i Bromölla kommuns verksamheter, Eric Berntsson (SD)
Punkt 18, ca 1 min
Punkt 19
Motion ”Asylsökande som har ljugit om sin ålder ska polisanmälas för brott mot bidragslagen”, Eric Berntsson (SD)
Punkt 19, ca 1 min
Interpellation
Miljöpartiet, Karin Svensson
Interpellation, 1 min
Punkt 20
Avsägelse av uppdrag, Rut Sverrisdottir (S)
Punkt 20, ca 1 min
Punkt 21
Avsägelse av uppdrag, Andreas Jörgensen (SD)
Punkt 21, ca 1 min
Punkt 22
Avsägelse av uppdrag, Gudrun Bengtsson (SD)
Punkt 22, ca 1 min
Punkt 23
Avsägelse av uppdrag, Nicklas Åkesson (S)
Punkt 23, ca 1 min
Punkt 24
Avsägelse av uppdrag, Kerstin Kalteneckar (M)
Punkt 24, ca 1 min
Punkt 25
Avsägelse av uppdrag som ordförande i kommunfullmäktige, Johan Larsson (M)
Punkt 25, ca 1 min
Punkt 26
Val av ny ordförande i kommunfullmäktige
Punkt 26, ca 1 min
Punkt 27
Val av ny ledamot i arvodesberedningen
Punkt 27, ca 1 min
Punkt 28
Val av ny ledamot i beredning för tillväxt och samhällsbyggande
Punkt 28, ca 1 min
Punkt 29
Val av ny ledamot i Bromölla Fritidscenter AB
Punkt 29, ca 1 min
Punkt 30
Val av ny suppleant i AB Bromöllahem
Punkt 30, ca 1 min
Punkt 31
Val av ny ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Punkt 31, ca 1 min
Punkt 32
Val av ny ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Punkt 32, ca 1 min
Punkt 33
Val av nytt ombud till bolagsstämma i kommunala bolaget AB Bromöllahem
Punkt 33, ca 1 min
Punkt 34
Val av ny revisor
Punkt 34, ca 1 min

Punkt 35 - Meddelanden
Månadsuppföljning och månadsstatistik, maj 2017

Redovisning av delårsrapport per den 30 april 2017, Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund

Redovisning av kommunstyrelsens beslut om prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2016

Protokoll 2017-06-15, Samarbetskommittén Skåne Nordost

Redovisning av inkomna Tyck till, mars-maj 2017

Redovisning av protokoll från Länsstyrelsen i Skåne län om ny ersättare i kommunfullmäktige

Punkt 35, ca 2 min

 

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 2 oktober 2017