Kommentera Skriv ut

Ljudklipp 17-06-19

Här kan du i efterhand lyssna på ärenden från kommunfullmäktiges möten. Ljudklippen publiceras normalt några dagar efter mötet.

Vill du lyssna online, klicka på länkarna. Du behöver en mediaspelare på din dator. Alla filer är i formatet mp3. Det går att ladda ner filerna till din dator om du inte vill lyssna online. Högerklicka och välj Spara mål som ...

Ärende

Ljudklipp

Punkt 1-2
Upprop, val av justerare, tid för justering
Punkt 1-2 (ca 4 min)
Punkt 3
Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde
Punkt 3 (ca 30 sek)
Punkt 4
Förslag till uppdrag till fullmäktigeberedning för tillväxt och samhällsbyggande om framtagande av förslag till vision för trafikutveckling i Bromölla kommun
Punkt 4 (ca 1 min)
Punkt 5
Avrapportering från välfärdsberedningen angående uppdrag om strategi för att minska generationsklyftorna
Punkt 5 (ca 30 sek)
Punkt 6
Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bromölla kommun, 2017-2021
Punkt 6 (ca 4 min)
Punkt 7
Förslag till kommunal skattesats 2018
Punkt 7 (ca 1 min)
Punkt 8
Förslag till budget 2018 samt flerårsplan 2019-2020
Punkt 8 (ca 70 min)
Punkt 9
Förslag till beslut om kommunal upplåning
Punkt 9 (ca 2 min)
Punkt 10
Förslag till ny avfallstaxa för Bromölla kommun
Punkt 10 (ca 1 min)
Punkt 11
Förslag till nya riktlinjer för fakturering och kravverksamhet
Punkt 11 (ca 1 min)
Punkt 12
Förslag till höjning av taxa avseende automatiska brandlarm
Punkt 12 (ca 1 min)
Punkt 13
Förslag till ändring av regler för taxor och bokning av Strandängens idrottsplats
Punkt 13 (ca 12 min)
Punkt 14
Förslag till beslut om drift och skötsel av Strandängens idrottsplats
Punkt 14 (ca 20 min)
Punkt 15
Förslag till svar på motion gällande gästbryggor
Punkt 15 (ca 2 min)
Avsägelse Avsägelse (ca 30 sek)
Punkt 16 - Meddelanden
Månadsuppföljning och månadsstatistik, april 2017
Meddelande från kommunstyrelsen angående redovisning av verksamhetsplan 2017 från Bromölla Fritidscenter AB
redovisning av icke verkställda beslut
Redovisning av inkomna "Tyck till", februari 2017
Punkt 16 (ca 4 min)

Kontakt

Kerstin Persson
Webbansvarig
0456-82 21 58
(SMS 0709-17 11 58)
kerstin.persson@bromolla.se

Sidan senast uppdaterad: den 21 juni 2017